Mitt tilbud 

  • Jeg tilbyr samtale med bruk av kognitiv adferdsterapi for ulike psykiske lidelser som angst, depresjon, lav selvfølelse, utmattelse, med flere. (45 minutter)

  • Jeg tilbyr kognitiv adferdsterapi for ADHD/ADD. Du vil da få verktøy, kunnskap og innsikt rundt det du sliter med i din hverdag. (60 minutter)

  • Utredning av lese- og skrivevansker/dysleksi for ungdom og voksne( ikke studenter ved HIØ)

  • Jeg tilbyr veiledning i bruk av læringsstrategier og ulike hjelpemidler for mennesker med lese -og      skrivevansker/dysleksi og ADHD/ADD. (60 minutter)

  • Jeg tilbyr digital samtaler og veiledning. Jeg sender deg en link til Whereby som er den sikre plattformen jeg bruker for videosamtale. Du trenger ikke laste ned noe på forhånd. Fungerer fra mobil, nettbrett, PC og Mac. 

  • Foredrag, kurs, og veiledning etter forespørsel

Kognitiv terapi

er en metode for å trene hjernen, med mål om å øve opp mer fleksibilitet og oppmerksomhet

Kognitiv Terapi er en svært populær og etterspurt terapiform både internasjonalt og i Norge.
Terapiformen – som også kalles Kognitiv Atferdsterapi (CBT) – er en behandlingsform der tankesettet blir gitt spesiell oppmerksomhet.


Hvordan fungerer det?

Hvis dagene dine er preget av negative tanker og vanskelige følelser eller du har en væremåte som fører til negative konsekvenser for deg kan det være vanskelig å fungere på jobb, skole, i familielivet eller blant venner. I kognitiv terapi ser vi nærmere på sammenhengen mellom det du tenker, føler og gjør, slik at du blir bevisst ditt eget mønster. Det å bli bevisst negative tanker om deg selv, de andre, eller situasjoner du er i, og jobbe mot å endre dem, kalles en kognitiv terapi. «Kognitiv» viser til hva vi oppfatter, tenker, tolker og husker om noe, og påvirker i neste omgang hva du gjør, og hvordan du har det.

Når jeg som din behandler blir kjent med deg og din situasjon, er fokuset vårt på din tolkning og forståelse av deg selv og din verden. Hvem er du, og hvordan forstår du deg selv, og din situasjon? Ofte ligger svarene på det du opplever å streve med i dag, nettopp der. Målet er ikke å lære deg å tenke positivt, men å reflektere rundt betydningen av ulike måter å tenke på. Ved å ha forskjellige forståelsesmåter og perspektiver tilgjengelig øker muligheten for fleksibel tenkning og holdning, som gir deg muligheten til å se på deg selv og egne opplevelser med et mer nyansert blikk.

Dersom tankemønstrene dine hindrer deg i å gjøre det du egentlig har lyst til, trenger du sannsynligvis hjelp til å bryte negative tankemønstre. Via kognitiv terapi gir jeg deg en økt forståelse for hva som har bidratt til å opprettholde problemene du har strevd med, og virkemidler som kan brukes til å forebygge nye problemer. Det er et mål å styrke dine ferdigheter til selv å identifisere selvdestruktive eller onde sirkler, og utfordre disse, for så å finne frem til sunnere og mer støttende tanker og handlinger. Behandlingen består av tre sentrale elementer: allianse (relasjon, trygghet og tillit), innsikt (kartlegging av problemer, tankemønstre og følelser), og endring (problemløsning og utprøving av nye ferdigheter eller tenkemåter). En vellykket terapi innebærer at du har fått med deg en økt forståelse for hva som har bidratt til å opprettholde problemene, og virkemidler som kan brukes til å forebygge nye problemer. God behandling er derfor også hjelp til selvhjelp.

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for å hjelpe mennesker til å prestere bedre, mestre utfordrende situasjoner på en sunnere måte, og til behandling av ulike psykiske lidelser. Dette er bakgrunnen for at kognitiv terapi ofte fremheves i nasjonale behandlingsveiledere, også her i Norge.

Les mer på www.kognitiv.no 
Jeg planlegger å ha ADHD grupper for voksne. Meld gjerne din interesse.

"Vi er alle som solsikker; Vi har grå dager hvor vi henger med hodet, og dager hvor vi løfter dem lykkelig mot solens stråler".

 
Kurs og veiledning


Ønsker du at jeg skal bidra med noe for barnehagen, skolen, arbeidsplassen eller foreningen din?
Søker du veiledning eller mer kunnskap innenfor et spesielt fagområde?

Ta kontakt med meg for en uforpliktende prat, jeg vil gjerne høre fra deg/dere om et samarbeid. "Hvis venner er som blomster ville jeg plukket deg"Lag din egen hjemmeside gratis!