Solsikken rådgiving og kognitiv terapi

 "Nye muligheter via kognitiv terapi og spesialpedagogikk" 

Om meg

Hei, mitt navn er Lise Moursund Nilsen og jeg er utdannet kognitiv terapeut og spesialpedagog. Jeg har over 15 års erfaring fra å arbeide med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, studieutfordringer, tilrettelegging og psykiske plager i høyere utdanning. Jeg brenner for å hjelpe mennesker med å takle livets utfordringer ved hjelp av kognitiv terapi og mine kunnskaper og ferdigheter som spesialpedagog gjennom en årrekke. Dette for at du skal oppnå en bedre hverdag med mer glede og indre ro. Jeg vil jobbe for at vi sammen skal finne veien ut av det som oppleves som vanskelig og smertefullt for deg, for at du igjen skal ta kontroll over ditt eget liv.

     Jeg er medlem av Norsk forening for kognitiv terapi.

Jeg er medlem av Dysleksi Norge. 


Kognitiv terapi har hjulpet mange til å mestre sine utfordringer .

Jeg er her!- og ser frem til å bli bedre kjent med deg og din situasjon

Her er mitt tilbud til deg

 


Samtale og bruk av kognitiv terapi i forhold til

Ulike angstlidelser(panikklidelser, generell angst, sosial angst)

Depresjon og nedstemthet

Selvfølelse

Fobier

Traumer

Søvnvansker

Utmattelse 

Livskriser og utfordringer

Stress og belastning 

Kognitiv adferdsterapi for ADHD og ADHD rådgiving


Startvansker

Konsentrasjonsvansker

Organisering og strukturering

Motivasjon

Tids blindhet 

Stress

Glemsel

Prokrastinering

Endre vaner 

Gjennomføring av oppgaver

Fokus


Kan være aktuelt for mangeAndre problemstillinger som 


Grensesetting

Studieteknikk og læringsstrategier

Tilrettelegging

Lese-og skrivevansker/dysleksi

ADHD/ADD

Perfeksjonisme 

Livsmestring 

Muntlig høring

Belastninger

Dårlig samvittighetLag din egen hjemmeside gratis!